Bětka

Veselá a optimistická Bětka po válce osiřela a musí se starat o mladšího
bratra Lojzíka. Bětčin dědeček je starostou Podlesí a rád by Bětku dobře
provdal, ona však miluje Toníka.