Kovář

Místní kovář, válečný invalida, zaměstnavatel dvou hlodavců a majitel
kouzelného meče, je dost líný a velmi si na tom zakládá.