Lojzík

Bětčin mladší bratr. Bezelstný, ale občas
trochu vykutálený chlapec.