Synek

Přátelský a jednoduchý, poněkud pomalejší ve vývinu. Skrývá
jedno velké tajemství a ženit se nechce.